Wednesday, May 20, 2009

மரித்துபோன மகிந்த....

மரித்துபோன மகிந்த....மரித்துப் போனதாகச் சொல்லப்பட்ட பிரபாகரன் உயிருடன் இருப்பதாகவும்,, இருப்பதாகச் சொல்லப்பட்ட மகிந்த இறந்து கிடந்ததாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

No comments:

About Me

My photo
புலம்பெயர் இலக்கியத்தில் ஓர் அகதியின் புலம்பல்.

நட்புடன் பாலாவிற்கு !!!

இந்த வலை பிரசவிக்கக் காரணமாய் இருந்த
"பாலா" எனப் பரவலாக அறியப்பட்ட கம்யூனிசத் தோழர் பாலசுப்பிரமணியத்திற்கு நன்றி

FEEDJIT Live Traffic Feed

NeoCounter