Tuesday, June 09, 2009

கருணா ஐயாவும்....ஜெயா அம்மாவும்...

தமிழ்நாடென்னும் சந்தர்ப்பவாத அரசியல் வாதிகளின் அழகுப்பேச்சுக்களால் வம்சமே அறுந்தது ஈழத்தமிழருக்கு. இனி நீங்கள் கூடிக்குலவலாம்....

No comments:

About Me

My photo
புலம்பெயர் இலக்கியத்தில் ஓர் அகதியின் புலம்பல்.

நட்புடன் பாலாவிற்கு !!!

இந்த வலை பிரசவிக்கக் காரணமாய் இருந்த
"பாலா" எனப் பரவலாக அறியப்பட்ட கம்யூனிசத் தோழர் பாலசுப்பிரமணியத்திற்கு நன்றி

FEEDJIT Live Traffic Feed

NeoCounter